1 4 3 2

Gymlek

Partier for barn ( det året de fyller ) 3 - 5 år, blandet jente -/ og gutteparti. Fokus på lek og enkle grunnleggende gymnastikkøvelser.

 

Apparatturn-1 J/G (AT1J/G)

Utøverne på dette partiet er (det året de fyller) 6 – 7 år.
Dette partiet har 25 plasser og det vil bli fokusert på grunnleggende basisferdigheter i apparatturn. Utøverne får mulighet til å prøve seg i alle apparatene. Dette er et blandet parti for jenter og gutter.

 

Apparatturn-2 J (AT2J)

Utøverne på dette partiet er (det året de fyller) 8 - 10 år.
Dette partiet har 20 plasser. På dette partiet videreføres ferdighetene fra Apparatturn-1. Det legges fokus på å beherske de ulike apparatene og innlæring av nye elementer. Her kreves det grunnleggende ferdigheter i turn. Dette er et rent jenteparti. Vi har egne partier for gutter.

 

Apparatturn-3 J (AT3J)

Utøverne på dette partiet er (det året de fyller) 11 – 12 år.
Dette partiet har 20 plasser. På dette partiet videreføres ferdighetene fra Apparatturn-1. Det legges fokus på å beherske de ulike apparatene og innlæring av nye elementer. Her kreves det grunnleggende ferdigheter i turn. Dette er et rent jenteparti. Vi har egne partier for gutter.


Apparatturn-4 J (AT4J)

Utøverne på dette partiet er fra (det året de fyller) 13 år og oppover.
Dette partiet har 20 plasser. På dette partiet videreføres ferdighetene fra Apparatturn-1. Det legges fokus på å beherske de ulike apparatene og innlæring av nye elementer. Her kreves det grunnleggende ferdigheter i turn. Dette er et rent jenteparti. Vi har egne partier for gutter.

 

Apparatturn-2 G (AT2G)

Utøverne på dette partiet er fra (det året de fyller) 8 år og oppover.
Dette partiet har 20 plasser. På dette partiet videreføres ferdighetene fra Apparatturn-1. Det legges fokus på å beherske de ulike apparatene og innlæring av nye elementer. Her kreves det grunnleggende ferdigheter i turn. Dette er et rent gutteparti. Vi har egne partier for jenter.

 

Apparatturn-3 G  (AT3G)

Utøverne på dette partiet er gutter viderekommende
Dette er et parti for de som ønsker å trene mer i tillegg til AT2, for å utvikle seg videre med tanke på konkurranser. Partiet er lukket for påmelding, da uttaket til dette partiet blir gjort av trener.

 

Konkurransegruppe J

Utøverne på dette partiet er fra (det året de fyller) 8 år og er et rent jenteparti.
Dette er et parti for de som ønsker å trene mer i tillegg til AT2, AT3 eller AT4, for å utvikle seg videre med tanke på konkurranser. Partiet er lukket for påmelding, da uttaket til dette partiet blir gjort av trener.

 

Dametrim

En gruppe godt voksne damer er sosiale og holder kroppen ved like med gymnastikk.
På mandag drikker de kaffe og har med kake på omgang.

 

Herretrim

En gruppe herrer per i dag i alderen 55-85 år som driver med mosjonsgymnastikk med fokus på styrke, utholdenhet, balanse og smidighet

 

Bursdag i Turnhallen