1 4 3 2

Fakturaer:
Når du melder deg på et parti, aksepterer du samtidig å betale både medlemskontingenten til Gjøvik Gym-og Turnforening, samt treningsavgift for påmeldte parti(er)
Det kommer to fakturaer pr. år, èn i januar for vårsemesteret ( medlemskontingent m. forsikring pluss treningsavgift pluss faktureringsgebyr), og èn i september for høstsemesteret ( treningsavgift pluss faktureringsgebyr).

Medlemskontingent:
850,- pr. år. Denne kommer på fakturaen i januar


Treningsavgift pr. semester:
Gymlek:kr. 400,-
AT1 J/G: kr. 800,-
AT2G – AT3G : kr.1000,-

AT2J - AT3J - AT4J kr.1.300,-

Konkurransegruppe (lukket parti) kr 2800,-

Dametrim: kr.130,-
Herretrim: kr. 400,-

Faktureringsgebyr

Det betales pr. faktura kr.14,- . Denne legges på faktura hvert semenster.

Forsikring:
Vi er lovpålagt å ha forsikring for våre utøvere. Denne er på kr. 50,- pr.år, og faktureres sammen med medlemskontingent

Konkurranselisens:

Dette gjelder for de som deltar på konkurransegruppen.

kr. 100,- pr. år for de under 13 år
kr. 400,- pr. år for de over 13 år (fyller 13 år i løpet av året)

Eksempel på fakturaer, deltager på Gymlek:

Faktura i januar: Medlemskontingent kr. 850,-  + forsikring kr. 50,- + treningsavgift kr. 400,- + faktureringsgebyr kr.14,-  SUM = kr 1.314,-

Faktura september: Treningsavgift kr. 400,- + faktureringsgebyr kr.14,- SUM kr. 414,-

 

 

Grasrotandelen logo RGB

 

Følg oss på facebook

 

Våre sponsorer:

Vi har ingen sponsorer enda.
Ta kontakt med oss på epost

Bursdag i Turnhallen