1 4 3 2

Gjøvik Turn benytter Norges Idrettsforbunds medlemssystem.

Ønske om påmelding gjøres til mail@gjovikturn.no – så vil du få tilsendt link til registrering hvis vi har plass.

Nye gymnaster kan prøve seg kostnadsfritt på to treninger. Dersom vi ikke får beskjed via epost eller Spond innen tredje trening, anser vi at gymnasten er deltaker på partiet og faktura må betales.

Se fanen Treningspartier for mer utfyllende informasjon om de ulike partiene.

 

Vårsemester og høstsemester

Turnåret følger skoleåret.

Inntak vårsemestert - fra 1.januar til 28.februar
Inntak høstsemester - fra 1. august til 30. september

Etter sommerferien vil gymnasten som når alder for opprykk til neste parti, automatisk settes opp.

GYMLEK - 3-4 år
GYMLEK - 5 år
AT1 - Utøverne på dette partiet er (det året de fyller) 6 – 7 år
AT2 - Utøverne på dette partiet er (det året de fyller) 8 - 10 år
AT3 - Utøverne på dette partiet er (det året de fyller) 11 – 13 år
AT4 - Utøverne på dette partiet er fra (det året de fyller) 14 år og oppover

Det blir gjort individuelle vurderinger.

Dersom du ikke ønsker å fortsette til våren (nytt turnår), må du melde fra om dette på e-post til mail@gjovikturn.no

 

Av-/ utmelding
Dersom du ønsker å melde deg av et parti, eller å melde deg ut av Gjøvik Gym –og Turnforening, må dette gjøres på e-post til mail@gjovikturn.no. Medlemsskapet vil fortsette, og fakturaer utstedes inntil skriftlig beskjed er gitt.

Bursdag i Turnhallen