1 4 3 2

Lover for GTF vedtatt på Årsmøte 30. mars 2017, revidert 11.mars 2020 

Organisasjonsplan for GTF vedtatt på Årsmøte mars 2019

Bursdag i Turnhallen